สัมมนา “กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า (Rules of Origin) และ ระเบียบปฏิบัติภายใต้กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้ 14 FTA ของไทย” (on-line)

วันพุธที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 08.30-16.45 น. (ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting)

โดย คุณสมบูรณ์พงษ์ พุกกะเวส  อดีตนักวิชาการศุลกากร ระดับชำนาญการพิเศษ กรมศุลกากร

 

Commission on Commercial Law & Practice ร่วมกับ Commission on Customs & Trade Facilitation ของ ICC Thailand มีกำหนดจัดสัมมนาในหัวข้อ “กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า (Rules of Origin) และ ระเบียบปฏิบัติภายใต้กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้ 14 FTA ของไทย” ขึ้น เพื่อให้ความรู้แก่ ผู้ประกอบการ ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก และ SME ในเรื่องกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า (Rules of Origin) ทุกรูปแบบ ที่ต้องใช้ในทางปฏิบัติจริง เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถวางแผนการผลิตและการส่งออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดเวลา และลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการทำการค้าระหว่างประเทศ 

 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการสัมมนา

- สามารถใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้ 14 FTA ในทางปฏิบัติได้อย่างถูกต้องทั้งด้านการนำเข้าและส่งออก

 - แนวทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการใช้สิทธิ FTA

- ใช้วางแผนการค้าภายใต้การใช้สิทธิ FTA ในทางปฏิบัติได้จริง

- แนวทางการใช้สิทธิ FTA เพื่อเชื่อมโยงกับสิทธิประโยชน์อื่น ๆ เช่น Free Zone

- แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการ Post Review และ Post Audit จากหน่วยงานราชการ

- เตรียมความพร้อมที่จะรองรับ FTA ใหม่ ๆ เช่น RCEP, CP-TPPบุคคลที่ควรเข้าร่วมสัมมนา

- ผู้นำเข้า - ส่งออก

- ผู้ผลิต

- นักศึกษา/นักวิชาการด้านการค้าระหว่างประเทศ

- ผู้สนใจที่ต้องการทราบข้อเท็จจริงที่ถูกต้องของเขตการค้าเสรี

 

กำหนดการและรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณา click ที่ไฟล์ PDF 

 

 


Download Program And Registration Form
Back