หลักสูตร "การระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการอนุญาโตตุลาการสำหรับข้อพิพาทด้านการเงินและการธนาคาร”

วันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 9.00-12.00 น.
ห้องวิคเตอร์ 2-3 วิคเตอร์คลับ อาคารสาทร สแควร์ ชั้น 8
BTS ช่องนนทรี (ทางออก 1)

หอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทย (ICC Thailand) จัดอบรม “หลักสูตรการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการอนุญาโตตุลาการสำหรับข้อพิพาทด้านการเงินและการธนาคาร” เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเรื่องการระงับข้อพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการในด้านการเงินและการธนาคาร พร้อมทั้งการแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการด้านข้อพิพาทด้านการเงินและการธนาคาร โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านอนุญาโตตุลาการของ ICC Thailand

บุคคลที่ควรเข้าร่วมการอบรม

•  ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและการธนาคาร

•  ผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย

•  ผู้ประกอบการด้านการค้าระหว่างประเทศ

•  ผู้สนใจทั่วไป

ค่าลงทะเบียน

  • สมาชิก ICC Thailand 2,500 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
  • บุคคลทั่วไป 2,900 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้สนใจสามารถสมัครอบรมออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/xC3usn7SGBT8dx4z9 หรือ ดาวโหลดแบบฟอร์มดังเอกสารแนบ

กำหนดปิดรับลงทะเบียนวันที่ 18 กันยายน 2563 นี้

 

 


Download Program And Registration Form
Back