โครงการ SME Climate HUB

ขอเรียนเชิญสมาชิก ICC Thailand และเครือข่ายของท่านเข้าร่วมโครงการ “SME Climate HUB” ของหอการค้านานาชาติ (ICC) เพื่อร่วมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงครึ่งหนึ่งก่อนปี 2030 พร้อมสามารถเข้าถึงเครื่องมือและนำทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและสร้างโอกาสสำหรับธุรกิจ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและข้อผูกมัดใดๆ 

 

เหตุใด SMES จึงควรมีส่วนร่วม?

· เข้าใจเรื่องการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของตนเอง

· สามารถแยกแยะความเสี่ยงและโอกาสที่เกิดจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

· ลดต้นทุน เพิ่มพลังงานและทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ

· เป็นการเตรียมการโดยสมัครใจหรือภาคบังคับสำหรับโครงการการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

· นำโดยรัฐบาลระดับชาติและระดับท้องถิ่น

· แสดงความเป็นผู้นำ

· ปรับปรุงการจดจำแบรนด์

· เสริมความแข็งแกร่ง ความมุ่งมั่น และความรับผิดชอบต่อสังคม (องค์กร)

· ได้รับการยอมรับผ่านองค์การสหประชาชาติ

 

ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการ SME Climate Hub สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารแนบ และกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ โดยส่งกลับมายัง ICC Thailand ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2564 นี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ ICC Thailand โทร. 084-010-6715  หรือ E-Mail: amornrat@iccthailand.or.th 

 

 

 


Download Program And Registration Form
Back