สัมมนา “กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า เทคนิคการผลิตสินค้าเพื่อให้ถูกต้องตามกฎของ AIFTA และการใช้ประโยชน์จาก 15 FTA ของไทยในทางปฏิบัติ ตามแนวทางใหม่ภายใต้ประกาศฉบับใหม่ของกรมศุลกากร”

Download Program And Registration Form
Back