สัมมนา on-line “กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า

ICC Thailand Commission on Commercial Law & Practice และ Commission on Customs & Trade Facilitation กำหนดจัดสัมมนาในหัวข้อ “กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า เทคนิคการผลิตสินค้าเพื่อให้ถูกต้องตามกฎของ AIFTA และการใช้ประโยชน์จาก 15 FTA ของไทยในทางปฏิบัติ ตามแนวทางใหม่ภายใต้ประกาศฉบับใหม่ของกรมศุลกากร” ขึ้น เพื่อให้ความรู้แก่ ผู้ประกอบการ ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก และ SME ในเรื่องกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า (Rules of Origin) ทุกรูปแบบ  ที่ต้องใช้ในทางปฏิบัติจริง เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถวางแผนการผลิตและการส่งออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดเวลา และลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการทำการค้าระหว่างประเทศ 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการสัมมนา

• สามารถใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้ 15 FTA ในทางปฏิบัติได้อย่างถูกต้องทั้งด้านการนำเข้าและส่งออก

• แนวทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการใช้สิทธิ FTA

• ใช้วางแผนการค้าภายใต้การใช้สิทธิ FTA ในทางปฏิบัติได้จริง

• แนวทางการใช้สิทธิ FTA เพื่อเชื่อมโยงกับสิทธิประโยชน์อื่นๆ เช่น  Free Zone

• แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการ Post Review และ Post Audit จากหน่วยงานราชการ

• เตรียมความพร้อมที่จะรองรับ FTA ใหม่ ๆ เช่น CP-TPP

บุคคลที่ควรเข้าร่วมสัมมนา

- ผู้นำเข้า - ส่งออก

- ผู้ผลิต

- บริษัทที่ปรึกษากฎหมาย

- นักศึกษา/นักวิชาการด้านการค้าระหว่างประเทศ

- ผู้สนใจที่ต้องการทราบข้อเท็จจริงที่ถูกต้องของเขตการค้าเสรี
 

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดาวโหลดได้จากเอกสารแนบนี้


Download Program And Registration Form
Back